Een brief vanuit het Oosten

Beste vrienden van Back to Jerusalem, We zijn dankbaar voor jullie gebeden en betrokkenheid in dit ongewone jaar. Veel van onze plannen moesten worden gecanceld of drastisch worden herzien. Enkele van onze meest belangrijke internationale medewerkers zijn ernstig ziek geworden, en zullen nog een tijd moeten revalideren. Meer dan ooit werd het een jaar waarin …

Nieuwsbrief

China In China blijft de veiligheidssituatie onverminderd ernstig. In de afgelopen maanden hebben onze werkers te maken gehad met arrestaties en verlammende restricties. Geld sturen is moeilijk. Communicatie met sommige teams is op het moment helemaal niet mogelijk vanwege de veiligheidsrisico’s. Voor de kerk in China wordt de klok langzaam terug gedraaid naar de vervolging …

Terug naar het Bamboebos, nieuw gratis kindermateriaal!

Tijdens de lockdown heeft Back to Jerusalem gratis kindermateriaal ontwikkeld, om kinderen te betrekken bij zending. In het Engels zijn er tot nu toe zes boeken verschenen met waargebeurde verhalen over zending, die in een fictieve setting verteld worden. Inmiddels hebben we een tweede boek van deze serie in het Nederlands vertaald, en gratis beschikbaar …

Het mandaat van de hemel

Een jaar of wat geleden leek de economische en politieke opmars van China onstuitbaar. President Xi zat zeer stevig in het zadel en had de wetten zo aangepast dat hij levenslang in dat zadel zou kunnen blijven zitten. Overal in de wereld kreeg door grote infrastructuurprojecten en handelscontracten steeds meer politieke invloed. Wat zou deze …

Hulp aan Libanon- UPDATE

Het stof is neergedaald, en de meeste doden zijn geborgen. Maar er is eindeloos veel verdriet en verwoesting, en vele duizenden die tekort hebben aan de eerste levensbehoeften, zoals voedsel, kleding, medicijnen en dekens. Back to Jerusalem draagt een steentje bij door kleinschalige hulp via lokale gelovigen en bestaande netwerken die we in het land …

Samen voor Libanon

De omvang van de ramp in Libanon is nog steeds nauwelijks te bevatten. De schaal van de verwoesting, de rouw over de gestorvenen, het lijden van de duizenden gewonden, en de acute nood van de honderdduizenden die dakloos zijn geworden gaat het voorstellingsvermogen te boven. Deze ramp kon op geen slechtere tijd komen. De politieke …