Tijdelijk: Fundraiser Irak!

Een van de gebieden waar BtJ al geruime tijd werk is Noord-Irak. In de tijd dat het kalifaat het gebied in zijn greep had, richtten onze werkers zich op Bijbelverspreiding in ISIS gebieden, noodhulp en zorg voor de slachtoffers van vrouwenhandel. Inmiddels zijn er ook projecten die gericht zijn op opbouw, zoals duurzame voedselproductie en voorzien in werkgelegenheid.

Verschillende Nederlanders zijn onlangs met BtJ in dit gebied geweest. Een project op het gebied van duurzame voedselvoorziening heeft speciaal onze aandacht. Zendingswerkers zijn al ter plaatse, maar hebben nog niet de benodigde middelen om te beginnen. Er is ongeveer 10 000 euro nodig, waarvan we bijna de helft met diverse acties in Nederland bij elkaar hebben verzameld. Maar we zijn er nog niet. Als u hieraan wilt bijdragen, kunt u een gift overmaken op het rekeningnummer van ‘Back to Jerusalem Nederland’, NL53RABO0330006002 , onder vermelding van ‘hulp Irak’.

Voor meer informatie over het werk in Irak, zie hier en hier.

Wilt u helpen of heeft u ideeen voor deze fundraiser, laat het ons dan weten via bjtned@gmail.com