Wie zijn wij

Doelstelling: Het geestelijk en praktisch ondersteunen van
Chinese christenen, die via de Back-to-Jerusalem-beweging zending
bedrijven in moeilijk toegankelijke gebieden.

Back to Jerusalem Nederland is onderdeel van een internationale organisatie die zich richt op de ondersteuning van de Chinese ‘Back to Jerusalem’ beweging.

Deze beweging ontstond begin vorige eeuw toen verschillende Chinese huiskerk verbanden de visie kregen om het evangelie te verkondigen ten Westen van China, in alle landen tussen China en Jeruzalem. Na een dapper begin, moesten pogingen om deze visie in praktijk te brengen, worden opgeschort vanwege de heftige vervolging die uitbrak. Maar in de laatste decennia is deze visie verder verspreid onder de tientallen miljoenen huiskerk gelovigen, en is men in ernst begonnen met het trainen en uitzenden van vaak jonge mensen naar de moeilijkst toegankelijke gebieden ter wereld. Vele honderden zijn inmiddels op weg gegaan en anderen staan in de startblokken. De visie is om uiteindelijk 100.000 Chinese zendelingen uit te zenden.

Dit gebied tussen China en Jeruzalem valt grofweg samen met het zogenoemde 10/40 raam. Het gaat om de dichtstbevolkte en minst bereikte landen ter wereld, waar met name de Islam, maar ook het Boeddhisme en Hindoeïsme de hoofdgodsdiensten zijn. De Westerse zendingsbeweging heeft in veel van deze landen amper voet aan de grond weten te krijgen. Het wantrouwen tegen Westerlingen is groot en voor veel zendelingen blijkt het moeilijk om te wennen aan een andere levensstandaard en aan het functioneren in een omgeving die vijandig staat tegenover het christendom. Chinezen worden echter niet met dezelfde argwaan bekeken en zijn bovendien gewend aan geloofsvervolging door de situatie in hun eigen land. Ook komt hun levenstandaard meer overeen met die van het merendeel van de mensen in het 10/40 raam.

De Back to Jerusalem zendingsbeweging is niet het ‘eigendom’ van een bepaalde kerk, groep of organisatie. Er is geen centrale aansturing, geen overkoepelend leiderschap en geen administratieve basis. Het is een roeping van de Chinese kerk, en leiders van huiskerken in China zijn op verschillende manieren betrokken bij het trainen en uitzenden van hun eigen mensen. Zij worden hierbij niet aangestuurd door Westerse of internationale zendingsorganisaties.

De organisatie met de naam ‘Back to Jerusalem’ bestaat uit gelovigen uit Europa en Amerika die betrokken zijn geraakt bij deze Chinese zendingsbeweging en hen ondersteunen in die taak. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, netwerken, training, technische ondersteuning en fondswerving. Ook maken zij gelovigen in andere landen bekend met de bijzondere dingen die God doet door deze zendingsbeweging en roept ze op tot gebed voor onze Chinese broeders en zusters. Stichting in oprichting ‘Back to Jerusalem Nederland’ is een onderdeel van deze ondersteunende organisatie. Wij willen Nederlandse christenen een mogelijkheid bieden om betrokken te raken bij de Chinese ‘Back to Jerusalem’ beweging. We kunnen van hen leren, voor hen bidden en hen ondersteunen met de gaven en de middelen die wij gekregen hebben.

Onze overtuiging is dat waar God mensen naar de frontlinies roept, wij niet aan de zijlijn kunnen blijven, maar achter hen moeten gaan staan. In het gezamenlijk verlangen en gebed dat Gods kerk gebouwd zal worden, ook tussen China en Jeruzalem.

Zie hier voor ons Beleidsplan

Zie hier voor ons Beloningsbeleid

Zie hier voor onze Bestuurssamenstelling

Zie hier voor het:

Jaarverslag Stichting Back to Jerusalem Nederland 2019
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2020
Jaarverslag Stichting Back to Jerusalem Nederland 2020
Jaarverslag Stichting Back to Jerusalem Nederland 2021
Financieel jaarverslag 2021
Jaarverslag Stichting Back to Jerusalem Nederland 2022 
Financieel jaarverslag 2022
Financieel verslag 2023