Samen voor Libanon

De omvang van de ramp in Libanon is nog steeds nauwelijks te bevatten. De schaal van de verwoesting, de rouw over de gestorvenen, het lijden van de duizenden gewonden, en de acute nood van de honderdduizenden die dakloos zijn geworden gaat het voorstellingsvermogen te boven. Deze ramp kon op geen slechtere tijd komen. De politieke …

Buiten het zicht

Voor de Corona epidemie begon, waren de ogen van de wereld gericht op Iran. De dreigementen, nucleaire ambities en oplopende conflicten met Amerika, wisten de headlines vast te houden. Toen Corona toesloeg, was Iran een van de eerste landen met een grote uitbraak. Maar toen Italië het virusstokje overnam, werd het stil rond Iran. Het …

Een bijzondere voorziening

Onze medewerkers in India stuurden bemoedigend nieuws. Net als in andere delen van de wereld, heeft de huidige pandemie grote gevolgen in India. Ons team daar kwam echter tot de conclusie dat God in zijn genade hen al voorbereid had, zonder dat ze het wisten. De laatste tijd hadden ze op vele afgelegen plekken mensen …

Flexibel in de strijd

Overal in de wereld krijgen onze teams te maken met Coronamaatregelen, die telkens aan verandering onderhevig zijn. Back to Jerusalem is een organisatie die gewend is om snel in te spelen op veranderingen en die flexibiliteit wordt nu in nog grotere mate van ons gevraagd. Zuid-Azië Door lockdown maatregelen, kunnen onze studenten op de trainingsschool …

Zending voor kinderen: Video, werkboek en kleurwedstrijd!

Kinderen zijn thuis. Dat kan moeilijk zijn voor zowel ouders als kinderen. Maar het biedt ook mogelijkheden. Er is tijd om kinderen te leren over dingen die op school meestal niet aan bod komen maar die wel belangrijk zijn, zoals zending. Back to Jerusalem heeft een aantal kinderboeken uitgegeven, waarbij waargebeurde zendingsverhalen worden verteld in …

Rampen in China

Eind 2019 schreven we over de onzekere toekomst die de kerk van China in 2020 tegemoet zou gaan. Dat was voordat de Corona-uitbraak begon. Niet alleen de kerk, maar heel China gaat nu een onzeker jaar tegemoet. En Corona is niet de enige ramp waarmee China te kampen heeft. De economie was al verzwakt door …